Pulmonale hypertensie is een "medische zebra"

Overweeg pulmonale hypertensie (PH)

Als u patiënten ziet met

 • Kortademigheid
 • Vermoeidheid
 • Verminderde inspanningstolerantie
 • Oedeem
 • Pijn op de borst
 • Cyanose
 • Episodes van flauwvallen
Risicofactoren voor PH

 • Aangeboren hartafwijkingen
  (open en gesloten septum defecten)
 • Systemische sclerose (SSc),
  Systemische lupus erythematodes (SLE),
  mixed connective tissue disease (MCTD)
 • Portale hypertensie
 • HIV-infectie
 • (Acute) longembolie
 • Blootstelling aan drugs/eetlustremmers/toxinen
  in de voorgeschiedenis

Waarom moet u PH overwegen


 • De symptomen van PH zijn aspecifiek en lijken op veel voorkomende andere aandoeningen zoals chronische vermoeidheid, COPD, astma, spanning / stress of obesitas.
 • 75% van de patiënten is bij diagnose al in een vergevorderd stadium van de ziekte.
 • PH is progressief en dodelijk, daarom is een vroege diagnose en optimale behandeling van levensbelang.
 • 1 op de 3 patienten overlijdt binnen 5 jaar na diagnose.1

Referenties: 1. Marques-Alves P et al. Rev Port Pneumol. 2017;23(3): 124-131

Meer weten...